प्रदेश नं. २ अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालहरूको विवरण

 

क्र.स जिल्ला सम्पर्क नम्बर फ्याक्स नम्बर वेबसाइट इमेल इमेल (Gmail) प्रमुख जिल्ला अधिकारि मोबाइल नम्बर
सप्तरी ०३१- ५२०१७४, ५२०८३२ ०३१- ५२०६२४ daosaptari.moha.gov.np   daosaptari1@gmail.com सुरेन्द्र पौडेल ९८५२८५७७७७
सिराहा ०३३-५२०१२१, ५२००३२ ०३३-५२००९९ daosiraha.moha.gov.np daosiraha@moha.gov.np daosiraha@gmail.com रुद्रप्रसाद पण्डित ९८५२८३७७७७
धनुषा ०४१-५२००७५ ०४१-४२०४५० daodhanusha.moha.gov.np   daodhanusha20@gmail.com प्रदीपराज कणेल ९८५४००७७७७
महोत्तरी ०४४-५२००५५, ५२०१७७ ०४४-५२०२०० daomahotari.moha.gov.np   daomahottari@gmail.com बाबुराम श्रेष्ठ ९८५४०२७७७७
सर्लाही ०४६ - ५२०१०६  ०४६ - ५२०१७४  daosarlahi.moha.gov.np daosarlahi@moha.gov.np daosarlahi@gmail.gov.np द्रोण पोखरेल ९८५४०७७७७७
रौतहट ०५५-५२०३६९, ५२०४७० ०५५-५२००३३ daorautahat.moha.gov.np   daorautahat@gmail.com केदार ढकाल ९८५५०३७७७७
बारा ०५३- ५५०१३३ ०५३- ५५०००० daobara.moha.gov.np   daobara3370@gmail,com गणेश भट्टराई ९८५५००७७७७
पर्सा ०५१-५२२११०, ५२२४५०, ५३३९२६ ०५१-५२४०६६ daoparsa.moha.gov.np cdoparsa@moha.gov.np cdoparsa@gmail.com लोकनाथ पौड्याल ९८५५०७७७७७

Facebook

प्रवक्ता

 

 

सूचना अधिकारी

Kali Bahadur Bhujel

काली बहादुर भुजेल

सम्पर्क

प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
जनकपुरधाम, धनुषा
फोन: ०४१-५२७०७३, ०४१-५२४९७९, ०४१-५२५२७५
फ्याक्स: ०४१-५२८७०२
इमेल: intlawpradesh2@gmail.com