प्रदेश नं. २ अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालहरूको विवरण

 

क्र.स जिल्ला सम्पर्क नम्बर फ्याक्स नम्बर वेबसाइट इमेल इमेल (Gmail) प्रमुख जिल्ला अधिकारि मोबाइल नम्बर
सप्तरी ०३१- ५२०१७४, ५२०८३२ ०३१- ५२०६२४ daosaptari.moha.gov.np   daosaptari1@gmail.com जनार्दन गौतम ९८५२८५७७७७
सिराहा ०३३-५२०१२१, ५२००३२ ०३३-५२००९९ daosiraha.moha.gov.np daosiraha@moha.gov.np daosiraha@gmail.com प्रदीपराज कणेल ९८५२८३७७७७
धनुषा ०४१-५२००७५ ०४१-४२०४५० daodhanusha.moha.gov.np   daodhanusha20@gmail.com बन्धु  प्रसाद बास्तोला ९८५४००७७७७
महोत्तरी ०४४-५२००५५, ५२०१७७ ०४४-५२०२०० daomahotari.moha.gov.np   daomahottari@gmail.com तीर्थराज भट्टराई ९८५४०२७७७७
सर्लाही ०४६ - ५२०१०६  ०४६ - ५२०१७४  daosarlahi.moha.gov.np daosarlahi@moha.gov.np daosarlahi@gmail.gov.np राम कुमार महतो ९८५४०७७७७७
रौतहट ०५५-५२०३६९, ५२०४७० ०५५-५२००३३ daorautahat.moha.gov.np   daorautahat@gmail.com इन्द्रदेव यादव ९८५५०३७७७७
बारा ०५३- ५५०१३३ ०५३- ५५०००० daobara.moha.gov.np   daobara3370@gmail,com कृष्ण बहादुर कटुवाल ९८५५००७७७७
पर्सा ०५१-५२२११०, ५२२४५०, ५३३९२६ ०५१-५२४०६६ daoparsa.moha.gov.np cdoparsa@moha.gov.np cdoparsa@gmail.com पिताम्बर घिमिरे ९८५५०७७७७७