प्रदेशस्तरमा बनेका कानूनहरुको प्रचार प्रसार एंव स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने सम्बनधमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमका केही झलकहरु मिति 2075/08/12 गते

Facebook

प्रवक्ता

 

 

सूचना अधिकारी

Kali Bahadur Bhujel

काली बहादुर भुजेल

सम्पर्क

प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
जनकपुरधाम, धनुषा
फोन: ०४१-५२७०७३, ०४१-५२४९७९, ०४१-५२५२७५
फ्याक्स: ०४१-५२८७०२
इमेल: intlawpradesh2@gmail.com