फाल्गुन ९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको प्रमुख अतिथत्यमा विरगंजमा मुख्मन्त्री "वेटी पढाउ वेटी बचाउ" अभियान कार्यक्रमको लागि व्यवस्थापन, स्थलगत अनुगमन तथा सुरक्षा सल्लाह र निर्देशन दिदैं मा.ज्ञानेन्द्र कुमार यादव ज्यू