मिति 2075/11/25 गते सर्लाहीको हरिपूर्वा न.पा. 5 मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय द्वारा आयोजित आपके सरकार आपके द्वार अन्तरगत "जनता के कचहरी" कार्यक्रम