मिति 2075/11/25 गते सर्लाहीको हरिपूर्वा न.पा. 5 मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय द्वारा आयोजित आपके सरकार आपके द्वार अन्तरगत "जनता के कचहरी" कार्यक्रम

Facebook

प्रवक्ता

 

 

सूचना अधिकारी

Kali Bahadur Bhujel

काली बहादुर भुजेल

सम्पर्क

प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
जनकपुरधाम, धनुषा
फोन: ०४१-५२७०७३, ०४१-५२४९७९, ०४१-५२५२७५
फ्याक्स: ०४१-५२८७०२
इमेल: intlawpradesh2@gmail.com