मिति २०७६।०५।२३ मा प्रदेश विपद व्यवस्थापन संगको अन्तरक्रिया गोष्ठीको उदघाटन कार्यक्रममा मा.मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवज्यूबाट पानस प्रज्ज्वलन