आवश्यक सतर्कता अपनाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना