जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
Invitation for Electronic bids ०७७/०७८ 15.pdf , 17.pdf , 19dao.pdf 02/25/2021 - 11:57
Invitation for Electronic bids (Constructions of Female Barrack & more) ०७७/०७८ Invitation for electronic bids ( Constructions of Femal Barrack, & more).pdf 02/19/2021 - 11:26
Invitation for Electronic bids (Prison office jaleshwore) ०७७/०७८ 02/19/2021 - 11:19
Invitation for Electronic bids (prison office rajbiraj) ०७७/०७८ 02/19/2021 - 11:17
Invitation for Electronic bids (cdo sirha & saptari) ०७७/०७८ 02/19/2021 - 11:15
Notice of Intention to Award the Contract ०७७/०७८ 02/19/2021 - 10:49
पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आव्हान गरिएको ०७७/०७८ 02/14/2021 - 10:21
राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि सूचना ०७७/०७८ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सूचना.pdf 02/04/2021 - 10:48
करार सेवामा जनशक्ति लिनेसम्बन्धी ०७७/०७८ करार सेवामा जगशक्ति लिने सम्बन्धी.pdf 02/04/2021 - 10:47
Notice of Intention to Award the contract ०७७/०७८ 01/25/2021 - 11:20