जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सार्वजनिक विदा सम्वन्धमा ०७७/०७८ सार्वजनिक विदा.pdf 10/29/2020 - 13:51
प्रदेश विपद पिडित उद्धार तथा राहत कोषमा भएको आ‍.व. ०७७/०७८ को खर्च (असोज मसान्त सम्म) ०७७/०७८ प्रदेश विपद उद्धार तथा राहत कोष.pdf 10/19/2020 - 17:17
२०७७ सालको सार्विजिनक विदाको विवरण ०७६/०७७ विदा.pdf 06/02/2020 - 13:06
सार्वजनिक सूचना ०७६/०७७ सार्वजनिक सूचना.pdf 03/24/2020 - 13:25
आवश्यक सतर्कता अपनाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ०७६/०७७ सतर्कता अपनाउने.pdf 03/06/2020 - 14:20
सार्वजनिक सूचना ०७६/०७७ pdf.pdf 02/18/2020 - 18:56
सूचिकृत सम्वन्धमा ०७६/०७७ 09/04/2019 - 10:56
ईद उल फितरको सार्वजनिक विदा दिईएको सम्बन्धमा ०७५/०७६ 06/04/2019 - 17:01
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०७५/१२/२४ को ‍ बैठकबाट २०७६ सालमा दिने विदाको विवरण ०७५/०७६ 05/09/2019 - 10:51
संवेदना ०७५/०७६ 02/26/2019 - 11:36