कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
. वीरेन्द्र कुमार यादव प्रदेश सचिव 9854044445
. अवधकिशोर कुश्‍वाहा उपसचिव महाशाखा प्रमुख ( सबै ) 9845368700 abadh.ak@gmail.com
नितु दुवे नितु दुवे महिला विकास अधिकृत सुरक्षित बेटी र दुर्व्यशन मुक्त युवा अभियान शाखा ९८५४०२९१७१
Surendra Mahato सुरेन्द्र महतो कानून अधिकृत कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन र कारागार व्यवस्थापन शाखा 9844220013 surendra20451105@gmail.com
निरेन्द्रलाल कर्ण निरेन्द्रलाल कर्ण लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४११८७५५२
Kishori Sharan Yadav किशोरी शरण यादव अधिकृत सातौ प्रहरी प्रशासन र शान्ती सुरक्षा शाखा 9841080418 Kishorisharanyadav@gmail.com
. अन्जनी कुमारी मण्डल अधिकृत सातौ प्रशासन योजना शाखा ९८४४२९७३१३ anjani25313@gmail.com
- शान्ता चौधरी कानून अधिकृत कानून सम्पादन तथा प्रकाशन र विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा delta.shanta@gmail.com
. शंभू नारायण झा अधिकृत छैठौ प्रशासन, तथा योजना शाखा ९८४४०५३७५१
नाजो राम भगत नाजो राम भगत अधिकृत छैठौ सूचना समन्वय तथा प्रसारण शाखा 9840596953 bhagatnajo@gmail.com
. जगदीश प्रसाद राय सहायक पाँचौ प्रशासन शाखा/जिन्सी शाखा/दर्ता-चलानी शाखा
. धर्मेन्द्र खड्गा नायब सुब्बा कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन र कारागार व्यवस्थापन शाखा ९८०१५०२८९५ khadgadharmendra980150@gmail.com
शैलेन्द्र चौधरी सहायक पाँचौ सूचना समन्वय तथा प्रसारण शाखा
Santosh Kumar Sah संतोष कुमार साह कम्प्यूटर अपरेटर विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा ९८४९८६४९०८ santoshchandan0112@gmail.com
. मनोज कुमार साह सहायक पाँचौ प्रहरी प्रशासन र शान्ती सुरक्षा शाखा 9844005643 sahmks12345@gmail.com
. सुबोध राय नायब सुब्बा प्रशासन/स्टोर ९८४३५०९५३८ subodh2007@gmail.com
. संतोष पंडित स.ले.पा. लेखा शाखा 9800808383 sp429017@gmail.com
Rupnarayan Pd. Kushwaha रुपनारायण प्रसाद कुशवाहा सहायक कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन/स्टोर ९८४५०९४८९३ kuswaharupnarayan@gmail.com
- पवित्रा कार्की सहायक कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन शाखा/जिन्सी शाखा/दर्ता-चलानी शाखा 9862933113 karkipabitra77@gmail.com
Ram Pukar Rai रामपुकार राय यादव सवारी चालक सचिवज्यूको गाडी चलाउने ९८६४२२५८८६
Ramadhar Ray रामाधार प्रसाद यादव सवारी चालक उप-सचिवज्यूको गाडी चलाउने ९८४५२४९०९६
Ram Ji Dom रामजी मेस्तर डोम कार्यालय सहयोगी मन्त्रालयको सफा सुग्धर ९८०४८१६५७६
Yubraaj Giri युवराज गिरी कार्यालय सहयोगी स्टोर तथा अन्य फाँटमा सहयोग गर्ने ९८०४९९९७३५
Gopal Yadav गोपाल यादव कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८१३८०५६९९
Bhagat Karki भगत कार्की कार्यालय सहयोगी मा.मन्त्रीज्यू /मा.राज्य मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय ९८१२०२८४८५
Bobidevol Mestar बवि देवल मेस्तर कार्यालय सहयोगी प्रशासन/योजना ९८२५८०९५३१