कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
. अवधकिशोर कुश्‍वाहा उपसचिव महाशाखा प्रमुख ( सबै ) 9845368700 abadhkishor.moial@p2.gov.np
. चन्देश्‍वर साह अधिकृत आठौ 9844087825
Surendra Mahato सुरेन्द्र महतो कानून अधिकृत कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन र कारागार व्यवस्थापन शाखा 9844220013 surendra.moial@p2.gov.np
. किशोरी शरण यादव अधिकृत सातौ शान्ती सुरक्षा शाखा र विभिन्न अभियान 9841080418
निरेन्द्रलाल कर्ण निरेन्द्रलाल कर्ण लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४११८७५५२ nirendra.moial@p2.gov.np
. अन्जनी कुमारी मण्डल अधिकृत सातौ प्रशासन योजना शाखा ९८४४२९७३१३ anjani.moial@p2.gov.np
- शान्ता चौधरी कानून अधिकृत कानून सम्पादन तथा प्रकाशन र विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा shanta.moial@p2.gov.np
. शंभू नारायण झा अधिकृत छैठौ प्रशासन, तथा योजना शाखा ९८४४०५३७५१ shambhu.moial@p2.gov.np
नाजो राम भगत नाजो राम भगत अधिकृत छैठौ सूचना समन्वय तथा प्रसारण शाखा 9840596953 naajo.moial@p2.gov.np
. जगदीश प्रसाद राय सहायक पाँचौ प्रशासन शाखा/जिन्सी शाखा/दर्ता-चलानी शाखा jagadish.moial@p2.gov.np
Santosh Kumar Sah संतोष कुमार साह कम्प्यूटर अपरेटर विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा ९८४९८६४९०८ santosh.moial@p2.gov.np
. धर्मेन्द्र खड्गा नायब सुब्बा कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन र कारागार व्यवस्थापन शाखा ९८०१५०२८९५ dharmendra.moial@p2.gov.np
शैलेन्द्र चौधरी सहायक पाँचौ सूचना समन्वय तथा प्रसारण शाखा sailendra.moial@p2.gov.np
. सुबोध राय नायब सुब्बा प्रशासन/स्टोर ९८४३५०९५३८ subodh.moial@p2.gov.np
. मनोज कुमार साह सहायक पाँचौ प्रहरी प्रशासन र शान्ती सुरक्षा शाखा 9844005643 manoj.moial@p2.gov.np
. संतोष पंडित स.ले.पा. लेखा शाखा 9800808383 santoshp.moial@p2.gov.np
- पवित्रा कार्की सहायक कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन शाखा/जिन्सी शाखा/दर्ता-चलानी शाखा 9862933113 pabitra.moial@p2.gov.np
Ram Pukar Rai रामपुकार राय यादव सवारी चालक सचिवज्यूको गाडी चलाउने ९८६४२२५८८६
Ramadhar Ray रामाधार प्रसाद यादव सवारी चालक उप-सचिवज्यूको गाडी चलाउने ९८४५२४९०९६
Bhagat Karki भगत कार्की कार्यालय सहयोगी मा.मन्त्रीज्यू /मा.राज्य मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय ९८१२०२८४८५
Ram Ji Dom रामजी मेस्तर डोम कार्यालय सहयोगी मन्त्रालयको सफा सुग्धर ९८०४८१६५७६
Bobidevol Mestar बवि देवल मेस्तर कार्यालय सहयोगी प्रशासन/योजना ९८२५८०९५३१
Gopal Yadav गोपाल यादव कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८१३८०५६९९
Yubraaj Giri युवराज गिरी कार्यालय सहयोगी स्टोर तथा अन्य फाँटमा सहयोग गर्ने ९८०४९९९७३५
. विकाश कुमार यादव कार्यालय सहयोगी 9819820828