कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
. कृष्णहरि पुष्कर प्रदेश सचिव 041-525275 khpushkar@gmail.com
टिकामणि नेउपाने उपसचिव प्रशासन, योजना तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा ९८५१२२९५५८
. अवधकिशोर कुश्‍वाहा उपसचिव (कानून) कानून तर्जुमा महाशाखा 9845368700 abadh.ak@gmail.com
नितु दुवे नितु दुवे महिला विकास अधिकृत विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा ९८५४०२९१७१
Surendra Mahato सुरेन्द्र महतो कानून अधिकृत कानून तर्जुमा महाशाखा surendra20451105@gmail.com
निरेन्द्रलाल कर्ण निरेन्द्रलाल कर्ण लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४११८७५५२
Kishori Sharan Yadav किशोरी शरण यादव शाखा अधिकृत सूचना समन्वय महाशाखा एवमं सूचना अधिकारी 9841080418 Kishorisharanyadav@gmail.com
- शान्ता चौधरी कानून अधिकृत कानुन सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा delta.shanta@gmail.com
नाजो राम भगत नाजो राम भगत कम्प्यूटर अधिकृत (सचिवज्यूको पि.ए.) प्रशासन, तथा योजना शाखा 9803686873 bhagatnajo@gmail.com
. शंभू नारायण झा अधिकृत छैठौ प्रशासन, तथा योजना शाखा ९८४४०५३७५१
. जगदीश प्रसाद राय सहायक पाँचौ प्रशासन शाखा/जिन्सी शाखा/दर्ता-चलानी शाखा
Santosh Kumar Sah संतोष कुमार साह कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन योजना शाखा ९८४९८६४९०८ santoshchandan0112@gmail.com
. सुबोध राय नायब सुब्बा प्रशासन/स्टोर ९८४३५०९५३८ subodh2007@gmail.com
. धर्मेन्द्र खड्गा नायब सुब्बा विपद् व्यवस्थापन शाखा ९८०१५०२८९५ khadgadharmendra980150@gmail.com
शैलेन्द्र चौधरी सहायक पाँचौ सुरक्षा समन्वय महाशाखा
. मनोज कुमार साह सहायक पाँचौ प्रशासन/स्टोर 9844005643 sahmks12345@gmail.com
Rupnarayan Pd. Kushwaha रुपनारायण प्रसाद कुशवाहा सहायक कम्प्यूटर अपरेटर कानुन सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा ९८४५०९४८९३ kuswaharupnarayan@gmail.com
. संतोष पंडित स.ले.पा. लेखा शाखा 9800808383 sp429017@gmail.com
- पवित्रा कार्की सहायक कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन शाखा/जिन्सी शाखा/दर्ता-चलानी शाखा 9862933113 karkipabitra77@gmail.com
Ram Pukar Rai रामपुकार राय यादव सवारी चालक सचिवज्यूको गाडी चलाउने ९८६४२२५८८६
Ramadhar Ray रामाधार प्रसाद यादव सवारी चालक उप-सचिवज्यूको गाडी चलाउने ९८४५२४९०९६
Ram Ji Dom रामजी मेस्तर डोम कार्यालय सहयोगी मन्त्रालयको सफा सुग्धर ९८०४८१६५७६
Yubraaj Giri युवराज गिरी कार्यालय सहयोगी स्टोर तथा अन्य फाँटमा सहयोग गर्ने ९८०४९९९७३५
Gopal Yadav गोपाल यादव कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८१३८०५६९९
Kanhai Mestar कन्हैया मेस्तर कार्यालय सहयोगी लेखा शाखा र अन्य फाँटमा सहयोग गर्ने ९८१९६२६७०८
Bhagat Karki भगत कार्की कार्यालय सहयोगी मा.मन्त्रीज्यू /मा.राज्य मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय ९८१२०२८४८५
Bobidevol Mestar बवि देवल मेस्तर कार्यालय सहयोगी प्रशासन/योजना ९८२५८०९५३१