प्रदेश नं. २ अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरू

आपतकालिन नम्बर: १००, ट्राफिक कन्ट्रोल नं: १०३

प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरधाम                        DIGP: हरि बहादुर पाल                            प्रदेश ट्राफिक कार्यालय, बारा
सम्पर्क नं: ०४१-५२१२७२
                                      मोबाइल: ९८५४०८४४४४                          सम्पर्क: ०५३- ५२०१००
मोबाइल: ९८५४०२९७४२                                                                                                  मोबाइल: ९८५५०९०१२२
इमेल: pradesh2@nepalpolice.gov.np              
वेबसाइट: state2.nepalpolice.gov.np     
    

प्रदेश २ अन्तर्गतका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूको सम्पर्क विवरण
क्र.स जिल्ला सम्पर्क नम्बर फ्याक्स नं: मोबाइल इमेल  प्रहरी प्रमुख मोबाइल नम्बर
सप्तरी ०३१-५२००५५   ९८५२८९०२७०, ९८५२८९०५०२   Jillasaptari@gmail.com    
सिराहा ०३३-५२०००५   ९८५२८९००४४  dposiraha2034@gmail.com    
धनुषा ०४१-५२४१००   ९८५४०२६०९० janakpurdpo@nepalpolice.gov.np    
महोत्तरी ०४४-५२०१९९   ९८५४०३००९९ dpomahottari@gmail.com    
सर्लाही ०४६-५२००९९   ९८५४०९०१९९ , ९८५४०९०१९१ sarlahi@nepalpolice.gov.np    
रौतहट ०५५-५२००९९   ९८५५०४०९९९ , ९८५५०४०५९०  rautahat_sanchar@nepalpolice.gov.np    
बारा ०५३-५५०१००   ९८५५०४५१०० , ९८५५०४८१०१  dpobara@nepalpolice.gov.np    
पर्सा ०५१-५२२१५१   ९८५५०२१११३,  ९८५५०९०३२९ , ९८५५०९०१३६  dpoparsa@nepalpolice.gov.np    

नोट:  प्रहरी कार्यालयहरूको विवरण अद्यावधि भइराखेको छ,केहि समय पर्खनुहोला । श्रोत: nepalpolice.gov.np

Facebook

प्रवक्ता

 

 

सूचना अधिकारी

Kali Bahadur Bhujel

काली बहादुर भुजेल

सम्पर्क

प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
जनकपुरधाम, धनुषा
फोन: ०४१-५२७०७३, ०४१-५२४९७९, ०४१-५२५२७५
फ्याक्स: ०४१-५२८७०२
इमेल: intlawpradesh2@gmail.com