प्रकाशन तथा डाउनलोड

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशित मिति
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Sun, 02/21/2021 - 17:46
प्रदेश बालअधिकार सम्वन्धी ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Sun, 02/21/2021 - 17:45
प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Thu, 02/18/2021 - 15:06
प्रदेश वन ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Mon, 02/08/2021 - 15:59
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेका ऐन ०७७/०७८ Thu, 01/21/2021 - 11:19
प्रदेश सञ्चार नियमावली, २०७७ ०७७/०७८ Wed, 01/13/2021 - 20:37
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Thu, 12/24/2020 - 14:24
गाउँ सभा/नगर सभा/जिल्ला सभा कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Tue, 12/22/2020 - 19:55
प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७ ०७७/०७८ Mon, 12/14/2020 - 13:56
प्रादेशिक विद्युत ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Mon, 12/07/2020 - 09:28